Vítejte na stránkách vzdělávácího programu

„Využití filmu "Zuřivec"
prevence domácího a genderově podmíněného násilí na školách“

na jednotlivých krajských pracovištích NIDV


Cílová skupina:

  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Ředitelé škol a školských zařízení
  • Učitelé – metodici prevence
  • Psychologové

Kliknutím na mapu vyberte kraj

V souladu se vzdělávácí politikou státu a v kontextu se zahraničními trendy ve vzdělávání zabezpečujeme již řadu let profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové a další vzdělávání a dále pracovníků nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v celé České republice.

Garantujeme kvalitní, jednotnou a celoplošnou realizaci úkolů vyplývajících ze státních priorit ve vzdělávání a z rezortních úkolů MŠMT.

Širokou a komplexní nabídkou vzdělávacích služeb, konzultační, metodickou a odbornou podporou dokážeme bezprostředně a efektivně reagovat na aktuální požadavky a potřeby pedagogů a pracovníků v oblasti formálního a neformálního vzdělávání ve všech krajích České republiky.